Əsas » Məqalə » Nağıllar

Dəniz balası-2

<< 1 / 2 >>

    Dəniz,ya məni apar,
    Ya da balamı qaytar.
    Sənin nə çoxdur balan
    Əl çək, mənim balamdan!
    Ayırma məni ondan,
    Dəniz ya məni öldür,
    Ya da balamı qaytar!
    Ağca Dərvişi yola saldı. Sonra isə dərviş öyrətdiyi mahnını təkrar edə-edə mirvarini öpdü.
    Dərviş gedəndən sonra Ağca xanım yenə də hər gün yuxuda oğlunu görürdü. Balası ondan imdad diləyirdi. Hər dəfə oğlunu yuxuda görən günün səhərisi şahdan xəlvəti dənizə gedər, qayığa minib öz qəmli mahnısını oxuya-oxuya balasını axtarardı.
    Nağıl zamanı tez keçər. Nağıl dövranı tez dolanar, deyirlər. Bu minvalla illər keçdi.
    Yenə də bir gün Ağca dənizə balasını axtarmağa getmişdi. O, gözlərindən yaş axıda-axıda mahnısını oxuyur, dənizdən balasını istəyirdi:
    Dəniz, ya məni apar,
    Ya da balamı qaytar.
    Sənin nə çoxdur balan
    Əl çək, mənim balamdan!
    Ayırma məni ondan,
    Dəniz ya məni öldür,
    Ya da balamı qaytar!

    Ağca belə qəmli-qəmli oxuyurdu ki, qəfildən möhkəm tufan başladı. Qayıq bir anda çevrildi. Ağca suya düşdü. Üzə bilmədiyindən çabalamağa, qışqırmağa başladı. Onun şirin, doğma ana səsi balasına çatdı. Dəniz balası özünü tanımadığı anasının köməyinə çatdıranda Ağca artıq huşunu itirmişdi. Dəniz balası iti sürətlə bircə anda boğulan adamı sahilə çıxartdı. Onu yerə qoyub qayıtmaq istəyəndə...
    Ağca bir an özünə gəldi. Baxdı ki, onu xilas edən oğlan uşağının qolunda mirvari qolbaq var. "Sən mənim oğlumsan, mənim balamsan",-deyə qışqırmaq istədi. Səsi çıxmadı. Oğlan isə heç bir tərəfə baxmadan xilas elədiyi adamı sahilə qoyub təzədən dənizə qyıdırdı. O, yavaş-yavaş suda görünməz olurdu. Bütün bədənbi suya girmiş, bircə başı qalmışdı. Birdən Ağcanın səsi açıldı:
    - Oğlum, getmə, dayan! Mən sənin ananam!
    Dəniz balası çevrilib Ağcaya baxdı. O insan dili bilmədiyindən heç nə başa düşmürdü. Yenə də üzünü çevirib getdi. Ağca bilmədi neyləsin. Birdən dərvişin dediyi yadına düşdü. Tez yaylığını açıb mirvari qolbağı çıxartdı və oğluna tərəf dizin- dizin sürünərək çığırdı: -Getmə, dayan ! Sən mənim balamsan! Göydə Tanrı, Yerdə mən səni dünyaya gətirmişəm. Eşit məni! Eşit məni, oğlum!
    Dəniz balası yenə dayandı. Səs ona çox doğma gəldi. Bir daha geri boylandı. Xilas elədiyi adamın əlində öz qolundakı mirvari düzümündən görcək qayıtdı, insana səmt gəlməyə başladı. Bir vaxtlar Dəniz sultanının ona dedikləri yadına düşdü:"Sən insan balasısan. Tanrı insanlara quruda yaşamağı tövsiyə edib. Bir gün dənizdən ayrılıb onların yanına qayıdacaqsan. İnsanlar səni axtaracaq və qolundakı mirvaridən səni tanıyacaqlar. Əlində mirvarinin o biri tayı olan bir insan gəlib səni həmişəlik dənizdıən ayıracaq. Yadda saxla, o sənin doğman olacaq!".
    Dəniz balası başa düşdü ki, onu çağıran onun doğmasıdır, gəlib onu aparmağa.
    Ona görə də qayıtdı. Qayıtdı doğmasının yanına. Dizi üstə onunla üzbəüz oturub diqqətlə ona baxdı. Ağca qollarını aşmışdı ki, balasını qucaqlasın.. Oğlan ona xeyli baxdı, baxdı birdən qollarını açıb anasını bərk-bərk bağrına basdı. Bu dəfə Ağca sevindiyindən huşunu itirdi. Əlindən mirvari qolbaq dənizə düşdü. Dəniz sakitləşdi.

    Dəniz balasının on yaşı olardı. Amma o, çox güclü idi. Anasını çox asanlıqla qolları üstünə götürüb qumdakı iz ilə düz, saraya ədər gətirdi. Sarayda Ağcanın üstünə su töküb ayıltdılar. Ana ayılanda oğlunu şahın yanında gördü. Şahın sevinci yerə-göyə sığmırdı.
    Səhra şah dərvişi tapdırdı. Şah dərvişin könlünü almaq üçün ona özü ağırlığında qızıl verdi. Dərviş də oğlanın tapılmasına çox şad idi. Dənizə gəlib sahildə dayandı. Xeyirxahlığına görə Dənizə-Dəniz sultanlığına baş əydi.
    Sonra isə Dəniz balası son dəfə görüşmək üçün Su aslanı anasının və dəniz qardaşlarının yanına üzdü.Üzünü onların üzünə sürtdü., kövrəldi, vidalaşıb onlardan ayrıldı. Həmişəlik insanların yanına qayıtdı.
    Səhra şah oğlunun tapılması şərəfinə böyük bir ziyafət qurdurdu. Özü də dənizin sahilində. Yeyib-içib, şənlənmək düz, qırx gün, qırx gecə davam elədi. Elə həmin qırx gündə də Dəniz balası insan kimi danışmağı öyrəndi.
    Burda nağılımız da bitdi... Bir də baxdıq ki, dəniz sahilə bir dalğa gətirir. Mirvari dalğası. Çalıb-oynayan qızlar, gəlinlər hərəsi bir ətək mirvari yığdılar. Gülzar nənələrini də yaddan çıxartmadılar. Hərəsi yığdığının yarısını mənə gətirdi. Sağ olsunlar. Mən də onlara dəniz qədər sevinc dilədim!...

<< 1 / 2 >>

Bölmə: Nağıllar | Əlavə edildi: azerhero (06.12.2013) | Müəllif: R.C E W
Baxış: 638 | Reytinq: 5.0/1
Bütün rəylər: 0
avatar

Kitablar — zamanın dalğaları ilə səyahət edən və nəsildən-nəslə öz qiymətli yükünü ehtiyatla aparan fikir gəmiləridir.

- Frensis Bekon

Son 90 gün ərzində kitab oxumamaqdan daha pisi kitab oxumadığına görə narahat olmamaqdır.

- Cim Ron

Kitabları yandırmaqdan daha pis şey onları oxumamaqdır.

- Rey Bredberi

Yaxşı kitab aysberqə oxşayır, onun yeddi-səkkiz hissəsi suyun altında gizlənib.

- Ernest Heminquey

Kitablarım mənə çatacaq qədər böyük bir krallıqdır.

- Shakespeare

Mən, kitablarımı yaratmadan əvvəl, kitablarım məni yaratdılar.

- Montaigne

Kitabsız yaşamaq; kor, kar, dilsiz yaşamaqdır.

- Seneca

Bu günün gərçək universiteti, bir kitabxanadır.

- Carlyle

Kitab, tək ölümsüzlükdür.

- Rufus Choate

Exlaqa uyğun ya da zidd kitab deyə bir şey yoxdur. Kitablar ya yaxşı yazılmışdır, ya da pis. Hamısı bu qədər!

- Oscar Wilde

Ümidlə açılıb qazancla bağlanan bir kitab, yaxşı bir kitabdır.

- Alcott

Kitablar, itmiş başların abidələridir.

- Sir William Dave

Kitablar, heç solmayacaq bitkilərdir.

- Herrick

Kitab heç aldatmayan bir yoldaşdır.

- Guilbert De Pixrecourt

Axmaqlarla oturub-durmaqdansa , kitabla tənha oturmaq yaxşıdır.

- Qasım bəy Zakir

İnsan güc ilə yox, mütaliə etməklə ağıllanır.

- C.Bruno

Az bildiyini başa düşmək üçün çoxlu oxumaq lazımdır.

- Mişel Monten

Kitablar özünüzə və başqalarına hörmət etməyi öyrədəcək, ürəyi və ağlı, dünya və insanlıq sevgisiylə dolduracaq.

- Maksim Gorki

Kitab həyatın ən uzaq və qaranlıq yollarında insana işıq bəxş edən əfsanəvi çıraqdır

- A.M.Upit

BAKI QIZLAR UNİVERSİTETİ
1992-ci ildə təsis edilən və həmin vaxtdan da fəaliyyətə başlayan Bakı Qızlar Universitetinin (əvəllər Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası adlanırdı) yaradılmasında məqsəd respublikada qadın pedaqoji kadrlar yetişdirmək, onların intellektual səviyyəsini yüksəltmək və gənc qızları ailə həyatına hazırlamaqdan ibarətdir. Hazırda universitetdə "Sosial pedaqoji” və "Filologiya-tarix” fakültələri fəaliyyət göstərir. "Sosial pedaqoji” fakültədə "Təhsildə sosial-psixoloji xidmət”, "Psixologiya”, "Coğrafiya müəllimliyi”, "ibtidai sinif müəllimliyi”, "Məktəbəqədər təlim və tərbiyə”, "Riyaziyyat və informatika müəllimliyi”, "Filologiya-tarix” fakültəsində isə "Xarici dil (ingilis) müəllimliyi”, "Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi”, "Tarix müəllimliyi”, "Jurnalistika” üzrə bakalavr, "İbtidai sinifdə tədrisin metodika və metodologiyası”, "Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi”, "Azərbaycan ədəbiyyatı”, "Azərbaycan dili”, "Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi” sahəsində magistratura səviyyəsində kadr hazırlığı aparılır.
Bakı Qızlar Universiteti Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il fevralın 21-də 21 saylı sərəncamı ilə dövlət qeydiyyata alınmışdır. 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin lisenziya komissiyası BQU-nun çoxilli fəaliyyətinin, onun yüksək maddi-texniki bazasının, infrostrukturunun, təlim-tərbiyə sisteminin Azərbaycan Respublikası təhsil Qanununa Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Ali təhsil Müəssisələrinin fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya verilməsi haqqında qərarına, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin sənədlərinə uyğn qurulduğunu, pedaqoji kadrların hazırlanmasında əldə olunmuş nailiyyətlərini nəzərə alaraq universitetin fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsini məqsədəuyğun hesab etmişdir. Eyni zamanda 2013-cü ildə universitet akreditasiyadan keçmişdir. Universitetdə müxtəlif fənnlər üzrə kabinetlər, dörd kopüter otağı, kitabxana, badii yaradıcılıq studiyası, tələbə elmi cəmiyyəti, Tələbə Gənclər təşkilatı, dörd dərnəklər, nəşriyyat, idman zalı, yeməkxana, kadrlar şöbəsi və mühasibatlıq fəaliyyət göstərir.
Learn more