Əsas » FAQ [ Sual əlavə etmək ]

Sualınızı dəqiqləşdirin mümkünsə.

Əlavə edildi: ceferov ismayil vidadi

Selçukluların gerilediği dönemde Azerbaycan Atabeyleri devleti bağımsızlığını ilan etmiştir. Devletin adı Şemseddin Eldeniz’den (İldeniz) gelmiştir. Eldeniz çocukluğunda kul olarak satılmış ve Selçuklu sarayına götürülmüştür. O, aklı ve çalışkanlığıyla Sultan 2. Tuğrul’un dikkatini ve rağbetini kazanarak emir unvanı almıştır.  1136 yılında Eldeniz Selçuk sultanı Tuğrul’un oğlu Arslanşah’ın atabeyi, Azerbaycan’ın güney vilayetinin hâkimi tayin edilmiştir.  O, Sultan II. Tuğrul’un ölümünden sonra onun karısı Mümine Hatunla evlenip 1136 yılında da Aran hâkimi olarak atanmış, Berde’ye gitmiş ve Eldenizliler devletini kurmuştur.
Irak Selçuk sultanlığının içtimai, siyasi hayatında mühim rolü olan Eldegez, resmi şekilde Selçuklulara tabi olsa da, 12. yüzyılın 30. yıllarından bağımsız hükümdar olarak devleti idare etmiş ve kendi adına sikke yaptırmıştır. 1152 yılında Arran, bir müddet sonraysa Marağa hakimi Hassbeyin idare ettiği Erdebil, Eldegez’in hakimiyetine geçmiştir, Şirvanşah’ı kendisine bağımlı konuma getirmiştir.
Şemseddin  Eldeniz’in  hakimiyetinin  sonlarında  devletin   sınırı Derbent’ten Basra Körfezi’ne, Tiflis kapılarından Mekran’a, Aran ve Şirvan, Irak, Hemedan, Gilan, Mazenderan, İsfahan ve Rey’e kadar genişlemiştir. Şemseddin’in oğlu Mehemmed Cahan Pehlevan’ın döneminde Eldenizler devleti daha da güçlenmiştir. Kızıl Arslan kardeşi Mehemmed Cahan Pehlevan’dan sonra uzun müddet taht-tacını elde tutabilmek için mücadele etmiştir.
Irak Sultanlığının hâkimiyetini elinde tutan Kızıl Arslan’ın 1191 yılında katledilmesinden sonra hakimiyet, Cahan Pehlevan’ın Türk uyruklu Kuteybe Hatundan olan oğlu Ebu Bekir ile İnanç Hatundan olan oğlu Kutlug İnanç ve Emir Emiran arasında paylaştırılmıştır. Bundan sonra kardeşler arasında başlayan saltanat mücadelesi Ebu Bekir’in zaferiyle sonuçlanmıştır. Ancak devam eden dış hücumlar (Harezmşahlar, Gürcüler vb.) devletin çöküşüne zemin hazırlamıştır. 1210 yılında başlayan Özbek (1210-1225) döneminde Atabeyler devleti güç kaybetmiştir.
Atabeyler döneminde Azerbaycan’ın Gence, Tebriz, Nahçivan, Marağa, Erdebil, Derbend, Bakü, Şamahı, Beylegan gibi büyük ticaret ve sanat merkezleri çok ünlüydü. O zaman Gence ve Tebriz’in nüfuzu 100 bini geçmiş, Nahçivan’ın nüfuzu 80-100 bine ulaşmıştır.
Azerbaycan Atabeylerinin başkenti çeşitli dönemlerde Gence ve Nahçivan şehirleri olmuştur.
Eldenizler devleti zamanı Azerbaycan’ın yükseliş dönemidir. O dönemde şehirler gelişmiş, ticaret, sanatkarlık, hayvancılık, ekincilik çok fazla ilerlemiştir.
1225 yılında Harezimşah Celaleddin’in saldırıları sonucunda Atabeyler devleti yenilgiye uğramıştır.        
Başkenti Nahçivan ve Tebriz şehirleri        
 
Hakimiyette olan hükümdarlar:          
  • 1136-1175  Şemseddin Eldeniz                                                                
  • 1175-1186  Mehemmed Cahan Pehlevan
  • 1186-1191  Gızıl Arslan                                                                
  • 1191-1210  Ebu Bekr                                                                
  • 1210-1225  Özbek
Əlavə edildi: ceferov ismayil vidadi

Kitablar — zamanın dalğaları ilə səyahət edən və nəsildən-nəslə öz qiymətli yükünü ehtiyatla aparan fikir gəmiləridir.

- Frensis Bekon

Son 90 gün ərzində kitab oxumamaqdan daha pisi kitab oxumadığına görə narahat olmamaqdır.

- Cim Ron

Kitabları yandırmaqdan daha pis şey onları oxumamaqdır.

- Rey Bredberi

Yaxşı kitab aysberqə oxşayır, onun yeddi-səkkiz hissəsi suyun altında gizlənib.

- Ernest Heminquey

Kitablarım mənə çatacaq qədər böyük bir krallıqdır.

- Shakespeare

Mən, kitablarımı yaratmadan əvvəl, kitablarım məni yaratdılar.

- Montaigne

Kitabsız yaşamaq; kor, kar, dilsiz yaşamaqdır.

- Seneca

Bu günün gərçək universiteti, bir kitabxanadır.

- Carlyle

Kitab, tək ölümsüzlükdür.

- Rufus Choate

Exlaqa uyğun ya da zidd kitab deyə bir şey yoxdur. Kitablar ya yaxşı yazılmışdır, ya da pis. Hamısı bu qədər!

- Oscar Wilde

Ümidlə açılıb qazancla bağlanan bir kitab, yaxşı bir kitabdır.

- Alcott

Kitablar, itmiş başların abidələridir.

- Sir William Dave

Kitablar, heç solmayacaq bitkilərdir.

- Herrick

Kitab heç aldatmayan bir yoldaşdır.

- Guilbert De Pixrecourt

Axmaqlarla oturub-durmaqdansa , kitabla tənha oturmaq yaxşıdır.

- Qasım bəy Zakir

İnsan güc ilə yox, mütaliə etməklə ağıllanır.

- C.Bruno

Az bildiyini başa düşmək üçün çoxlu oxumaq lazımdır.

- Mişel Monten

Kitablar özünüzə və başqalarına hörmət etməyi öyrədəcək, ürəyi və ağlı, dünya və insanlıq sevgisiylə dolduracaq.

- Maksim Gorki

Kitab həyatın ən uzaq və qaranlıq yollarında insana işıq bəxş edən əfsanəvi çıraqdır

- A.M.Upit

BAKI QIZLAR UNİVERSİTETİ
1992-ci ildə təsis edilən və həmin vaxtdan da fəaliyyətə başlayan Bakı Qızlar Universitetinin (əvəllər Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası adlanırdı) yaradılmasında məqsəd respublikada qadın pedaqoji kadrlar yetişdirmək, onların intellektual səviyyəsini yüksəltmək və gənc qızları ailə həyatına hazırlamaqdan ibarətdir. Hazırda universitetdə "Sosial pedaqoji” və "Filologiya-tarix” fakültələri fəaliyyət göstərir. "Sosial pedaqoji” fakültədə "Təhsildə sosial-psixoloji xidmət”, "Psixologiya”, "Coğrafiya müəllimliyi”, "ibtidai sinif müəllimliyi”, "Məktəbəqədər təlim və tərbiyə”, "Riyaziyyat və informatika müəllimliyi”, "Filologiya-tarix” fakültəsində isə "Xarici dil (ingilis) müəllimliyi”, "Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi”, "Tarix müəllimliyi”, "Jurnalistika” üzrə bakalavr, "İbtidai sinifdə tədrisin metodika və metodologiyası”, "Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi”, "Azərbaycan ədəbiyyatı”, "Azərbaycan dili”, "Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi” sahəsində magistratura səviyyəsində kadr hazırlığı aparılır.
Bakı Qızlar Universiteti Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il fevralın 21-də 21 saylı sərəncamı ilə dövlət qeydiyyata alınmışdır. 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin lisenziya komissiyası BQU-nun çoxilli fəaliyyətinin, onun yüksək maddi-texniki bazasının, infrostrukturunun, təlim-tərbiyə sisteminin Azərbaycan Respublikası təhsil Qanununa Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Ali təhsil Müəssisələrinin fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya verilməsi haqqında qərarına, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin sənədlərinə uyğn qurulduğunu, pedaqoji kadrların hazırlanmasında əldə olunmuş nailiyyətlərini nəzərə alaraq universitetin fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsini məqsədəuyğun hesab etmişdir. Eyni zamanda 2013-cü ildə universitet akreditasiyadan keçmişdir. Universitetdə müxtəlif fənnlər üzrə kabinetlər, dörd kopüter otağı, kitabxana, badii yaradıcılıq studiyası, tələbə elmi cəmiyyəti, Tələbə Gənclər təşkilatı, dörd dərnəklər, nəşriyyat, idman zalı, yeməkxana, kadrlar şöbəsi və mühasibatlıq fəaliyyət göstərir.
Learn more